Psychodiagnostika
15.06.2016

Novinky z našej divízie Psychodiagnostika

„S radosťou Vám oznamujeme, že sa nám úspešne podarilo zrealizovať projekt validizácie Motivačného dotazníka MQ z dielne medzinárodne uznávanej psychodiagnostickej spoločnosti CEB-SHL. Dotazník bude plne k dispozícii na jeseň 2016. Otestujte svojich zamestnancov a zistite, čo je ich hnacím motorom pri dosahovaní pracovných výsledkov!!! Do projektu validizácie sa úspešne zapojilo množstvo našich dlhoročných klientov aj nových spolupracovníkov. Spoločne sme realizovali testovanie naprieč rôznymi sektormi (finančnícvo, pharma biznis, stavebníctvo, zdravotníctvo, IT a i.). Ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu!!!

V tomto roku máme na Slovensku zrealizovaných vyše 300 úspešných interpretácií dotazníka OPQ a variácií jeho reportov (pre manažment, obchod, univerzálne kompetencie, využitých pri nábore ale aj vzdelávaní). Taktiež sme v tomto mesiaci zrealizovali tvorbu kompetenčných modelov pre viaceré spoločnosti a pomohli ich implementovať do procesov HR“

Zuzana Drevenáková