Motivačný dotazník
30.06.2016

Motivačný dotazník MQ

Validizácia Motivačného dotazníka MQ vyvolala záujem u viacerých klientov, ktorí sa následne začali zaujímať o to, akým spôsobom by mohli efektívne pracovať s výsledkami pracovnej psychodiagnostiky.

Vyhrnuli sme si teda rukávy a pustili sme sa do tvorby kompetenčných modelov, vďaka ktorým každá spoločnosť presne vie presne určiť silné aj slabé miesta svojich zamestnancov a nastaviť rozvojové programy a vzdelávanie, aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň schopností.

Sme hrdí na to, že sa nám okrem zostavenia nových kompetenčných modelov podarilo adaptovať kompetenčný model materskej spoločnosti Saint Gobain na kompetencie CEB-SHL, čo pomohlo nášmu klientovi v rámci mapovania motivácie a schopností obchodných tímov.