Náš tím

Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných konzultantov a externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, riadenia podnikov, riadenia obchodných sietí, projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie bánk i firiem. Do nášho tímu patria aj spolupracovníci, ktorí svoju kariéru začali ešte len nedávno, ale sú vzdelaní, nadšení, motivovaní a vo svojej práci nachádzajú zmysel. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša

Vladimír Koša

Zakladateľ a CEO, HR Project Manager, kariérový poradca a kouč

Vladimír riadi spoločnosť a vedie tím konzultantov a spolupracovníkov. Rád sa venuje poradenstvu v oblasti executive search na úrovni vyššieho a top manažmentu, riadeniu projektov v oblasti HR,  kariérovému poradenstvu a koučingu.

Branislav Sirota

Branislav Sirota

Partner spoločnosti, Executive Search profesionál a kariérový poradca

Branislav zodpovedá hlavne za služby v oblasti  executive search. Rád sa venuje obsadzovaniu pozícií na úrovni vyššieho a top manažmentu, vysoko špecializovaným pozíciám a kariérovému poradenstvu.

Marlene Košová

Marlene Košová

Partner spoločnosti, Operation & Back Office Manager a kariérový poradca

Marlene zodpovedá za oblasť prevádzky a back office v spoločnosti. Rada sa venuje zdokonaľovaniu procesov a systémov vo firme tak, aby všetko fungovalo efektívne. Pre niektorých klientov pôsobí aj ako poradkyňa a koučka v oblasti kariéry.

Vladimír Labáth

Vladimír Labáth

Senior Consultant

Vladimír sa venuje prevažne poradenstvu v oblasti Riadenia ľudských zdrojov, projektom v oblasti pracovnej psychodiagnostiky a merania ľudského potenciálu.

Melánia Jamrich

Melánia Jamrich

Senior Consultant a kariérový poradca

Melánia zodpovedá za oblasť poradenstva v oblasti executive search na úrovni stredného manažmentu a špecializovaných pozícií. Pôsobí aj ako kariérová poradkyňa.

Miriam Kettnerová

Miriam Kettnerová

Senior Consultant

Miriam pracuje na projektoch v oblasti náboru a výberu zamestnancov, v oblasti pracovnej diagnostiky a merania ľudského potenciálu.

Barbora Kianičková

Barbora Kianičková

Researcher, Recruiter

Barborka zodpovedá za prieskum trhu a nábor kandidátov na nemanažérske pozície.

Patrícia Huťanová

Patrícia Huťanová

Researcher, Recruiter

Patrícia zodpovedá za prieskum trhu a nábor kandidátov na nemanažérske pozície.

Rastislav Cibulka

Rastislav Cibulka

Manažér technického úseku

Rastislav  zodpovedá za technický úsek spoločnosti a obstarávanie. Jeho poslaním je bezproblémová funkčnosť technických, IT a komunikačných zariadení a to, aby všetci spolupracovníci  mali k dispozícii všetko potrebné.