Služby pre spoločnosti

Dovoľte nám prostredníctvom našich vysoko profesionálnych služieb sprevádzať vás na vašej ceste k výnimočnosti.

HR Consulting

HR Consulting

K úspechu a výnimočnosti každej organizácie výrazne prispieva aj efektívne a profesionálne riadenie ľudských zdrojov. Radi vám pomôžeme s realizáciou viacerých projektov v oblasti HR, ako napríklad:

 • Management performance system – riadenie pracovného výkonu
 • Zamestnanecké výhody
 • Sociálny audit
 • Stratégia ľudských zdrojov
 • Formovanie podnikovej kultúry
 • Riadenie zmien
 • Leadership development
 • Systém vzdelávania a rozvoja
 • Talent management
 • Succession planing – plánovanie nástupníctva
 • Outplacement a iné
Dohodnúť si stretnutie
Recruiting Services

Recruiting Services

Základom nášho úspechu pri získavaní a výbere kandidátov touto formou je využitie vhodnej kombinácie interných a externých databázových zdrojov vrátane rozsiahlej internej databázy, proaktívny prístup k pracovnému trhu, výber vhodnej metódy rešpektujúcej špecifiká každého projektu a profesionalita našich konzultantov.

Snažíme sa pre vás nájsť tých najvhodnejších kandidátov. S kandidátmi sa osobne stretneme a na základe odborného posúdenia (odborného, osobnostného, spojeného s nástrojmi pracovnej psychodiagnostiky) vám pošleme kandidátov, ktorí budú zodpovedať najviac vašim očakávaniam.

Dohodnúť si stretnutie
Interim Manažment

Interim Manažment

V našej databáze máme stovky skúsených manažérov na rôznych úrovniach seniority, ktorí majú skúsenosti v rôznych sektoroch trhu.

Interim manažment by sa dal zjednodušene charakterizovať ako prenájom skúseného manažéra, ktorý plní vzájomne dohodnuté činnosti alebo úlohy priamo vo firme. Interim manažér pracuje na základe obchodno – právneho vzťahu (mandátnej zmluvy) a často predstavuje nákladovo a časovo najefektívnejšiu cestu splnenia stanoveného cieľa, výhodnejšiu ako pracovno-právny vzťah (zamestnanecký pomer).

Radi vám predstavíme kandidátov, ktorí vám ako interim manažéri na pozíciách projektových manažérov, krízových manažérov, manažérov útvarov pomôžu s reštrukturalizáciou, zmenami, s naštartovaním vášho biznisu. Následne vám budú koučovať nového manažéra, ktorý vám splní vaše očakávania tak, že už prítomnosť interim manažéra nebude potrebná.

Dohodnúť si stretnutie
Pracovná psychodiagnostika a meranie ľudského potenciálu

Pracovná psychodiagnostika a meranie ľudského potenciálu

Pracovná psychodiagnostika výrazne napomáha pri zvyšovaní efektivity a kvality riadenia ľudských zdrojov.

SHL

Od r. 2014 sme strategickým partnerom ITO United Change a SHL na Slovensku.
SHL je svetovým lídrom v meraní ľudského potenciálu, čo dosahuje pomocou celosvetovo používaných psychodiagnostických nástrojov, ktoré sú priamo naviazané na pracovné prostredie. Merajú preferovaný štýl správania sa, schopnosti a potenciál jednotlivcov.

Nástroje SHL môžete využiť nielen pre účely náboru, ale aj na identifikáciu kľúčových oblastí pre rozvoj kompetencií vašich zamestnancov, či talent management. Radi vám pomôžeme rýchlejšie a presnejšie prijímať zamestnancov, maximalizovať ich pracovný výkon a efektivitu, identifikovať lídrov a talenty, zefektívniť a skvalitniť proces ich rozvoja a kariérneho plánovania.

Na základe účelu merania si môžete vybrať z rôznych dotazníkov a testov  (napr. podľa pracovného prostredia, podľa špecifických požiadaviek na testovaného, pre preverenie motivácie a i.). Samotné výstupy sú prispôsobené potrebám klientov. Aktuálne vieme dodať niekoľko druhov relevantných výstupov, ktoré sa líšia formou a detailom výstupu, zameraním a prepojením s ďalšími informáciami.

Preferované správanie v pracovnom prostredí definujeme pomocou kompetencií. Ponúkame univerzálny kompetenčný model, ktorý vychádza z celosvetového výskumu stoviek kompetenčných modelov. Vďaka nemu vieme identifikovať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre výkon pozície v konkrétnej spoločnosti. Je možné ho použiť pri výberovom konaní, hodnotení aj rozvoji.

5 ELEMENTS®

Táto jedinečná metodika bola vytvorená v spoločnosti Consilium Consulting.
Je to originálna typológia, ktorá vychádza zo známych osobnostných typológií a zrozumiteľnej  symboliky 4 živlov (oheň, vzduch, zem, voda) pre ľudské povahové rysy. Symbol je viac ako slovo, viac ako farba, viac ako znak. Symbol participuje na vnútornej hodnote a zmysle toho, čo symbolizuje. Symbol navyše sprostredkúva dimenziu hĺbky, ktorá sa  dejinách  vyjadrovala  v mýtoch. Dokáže hovoriť metaforickou rečou. V tom je jeho výnimočnosť.

Typológiu vieme sprostredkovať aj pomocou validizovaného dotazníka, ale i prostredníctvom vlastných unikátnych tréningových programov.  Nedržíme sa pritom len základnej typológie, ale vieme sprostredkovať charakteristiku jednotlivých elementov tak, že okrem temperamentu zohľadňuje aj ďalšie dimenzie osobnosti, napr. prejavy proaktivity a reaktivity.  Základné elementy sú unikátne prepojené s 5 elementom, s ktorým aktívne pracujú naši tréneri, psychológovia i kouči.

Túto metodiku vieme použiť pri rozvojových programoch zameraných napr.  na sebapoznanie a typológiu osobnosti, komunikáciu, vedenie a motiváciu spolupracovníkov, nastavenie firemnej kultúry, obchod a predaj, koučingoch, tímových koučingoch a pod.

PSYCHODIAGNOSTIKA NA MIERU

V rámci diagnostických služieb a poradenstva vieme s využitím štandardizovaných psychodiagnostických testov a dotazníkov vyskladať najvhodnejšiu batériu testov, ktorá pokryje potreby našich klientov podľa presne stanovených požiadaviek a kritérií.

Súčasťou hodnotenia zamestnancov sú aj služby Assessment centier a Development centier, ktoré pomáhajú presnejšie a efektívnejšie zhodnotiť predpoklady zúčastnených v prirodzených a autentických situáciách. Scénáre sú vytvárané a prispôsobované podľa potrieb našich klientov a zameriavajú sa na preskúmanie konkrétnych kompetencií nevyhnutných pre podávanie kvalitného pracovného výkonu zamestnanca.

Dohodnúť si stretnutie