Kto sme?

Sme poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti executive search a poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre svojich klientov vyhľadávame hlavne  kandidátov na vyššie manažérske a TOP manažérske pozície a vysoko špecializované pozície.

Naša vízia

Staneme sa najvyhľadávanejšou a najúspešnejšou poradenskou spoločnosťou v oblasti executive search a v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku.

Naše poslanie

Pomáhame jednotlivcom a organizáciám rásť, rozvíjať sa a uvoľňovať svoj potenciál tak, aby naplnili svoju víziu a poslanie a stali sa nielen úspešní ale i výnimoční.

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú kto sme, čo robíme a ako to robíme. Definujú našu kultúru a oddanosť princípom osobného a profesionálneho správania, ktoré vyznávame.

Veríme, že len vzťah, ktorý je založený na obojstrannej dôvere, môže byť vzájomne dlhodobo prínosný a bude sa stále rozvíjať a prehlbovať. Svojimi skutkami dokazujeme, že sme dôveryhodným obchodným partnerom aj zamestnávateľom.

Náš profesionálny prístup k našim klientom, kandidátom a spolupracovníkom, zohľadňujúci špecifiká každého projektu a dodržiavanie základných etických princípov, sú nevyhnutným predpokladom nášho úspechu. Investujeme do odborných kompetencií našich spolupracovníkov a ich potenciálu, aby sme mohli zaistiť úspech i v budúcnosti.

Ku každému klientovi, kandidátovi ale i ku kolegom a spolupracovníkom v spoločnosti, pristupujeme s úctou a rešpektom. Vážime si každého klienta, kandidáta aj spolupracovníka, snažíme sa ho pochopiť a rešpektujeme jeho názory a hodnoty.

Projekty, ktoré realizujeme, sú pre našich klientov zmysluplné a prinášajú im veľkú pridanú hodnotu. V konkrétnej situácii im pomáhame vyriešiť ich potreby a poskytneme im služby nad ich očakávanie. Pomáhame kandidátom nájsť zamestnanie a nové kariérne výzvy, účastníkom našich rozvojových programov prinášame nové vedomosti a ďalší rast. Naši kolegovia a spolupracovníci sú angažovaní a zanietení, lebo vykonávajú prácu, v ktorej nachádzajú zmysel.

Veríme, že naši klienti a kandidáti nás budú rešpektovať, len ak budeme výnimoční v tom čo robíme. Naše služby im pomôžu naplniť ich víziu a poslanie tak, aby sa stali na trhu nielen úspešní ale i výnimoční.

Náš tím

Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných konzultantov a externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, riadenia podnikov, riadenia obchodných sietí, projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie bánk i firiem. Do nášho tímu patria aj spolupracovníci, ktorí svoju kariéru začali ešte len nedávno, ale sú vzdelaní, nadšení, motivovaní a vo svojej práci nachádzajú zmysel. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša

Vladimír Koša

Zakladateľ a CEO, HR Project Manager, kariérový poradca a kouč

Vladimír riadi spoločnosť a vedie tím konzultantov a spolupracovníkov. Rád sa venuje poradenstvu v oblasti executive search na úrovni vyššieho a top manažmentu, riadeniu projektov v oblasti HR,  kariérovému poradenstvu a koučingu.

Branislav Sirota

Branislav Sirota

Partner spoločnosti, Executive Search profesionál a kariérový poradca

Branislav zodpovedá hlavne za služby v oblasti  executive search. Rád sa venuje obsadzovaniu pozícií na úrovni vyššieho a top manažmentu, vysoko špecializovaným pozíciám a kariérovému poradenstvu.

Marlene Košová

Marlene Košová

Partner spoločnosti, Operation & Back Office Manager a kariérový poradca

Marlene zodpovedá za oblasť prevádzky a back office v spoločnosti. Rada sa venuje zdokonaľovaniu procesov a systémov vo firme tak, aby všetko fungovalo efektívne. Pre niektorých klientov pôsobí aj ako poradkyňa a koučka v oblasti kariéry.

Melánia Chovancová

Melánia Chovancová

Senior Consultant a kariérový poradca

Melánia zodpovedá za oblasť poradenstva v oblasti executive search na úrovni stredného manažmentu a špecializovaných pozícií. Zodpovedá za oblasť Mystery shoppingu. Pôsobí aj ako kariérová poradkyňa.

Petra Prokopová

Petra Prokopová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Petra zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Katarína Oravcová

Katarína Oravcová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Katarína zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Rastislav Cibulka

Rastislav Cibulka

Manažér technického úseku

Rastislav  zodpovedá za technický úsek spoločnosti a obstarávanie. Jeho poslaním je bezproblémová funkčnosť technických, IT a komunikačných zariadení a to, aby všetci spolupracovníci  mali k dispozícii všetko potrebné.

Partneri