Kto sme?

Sme poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti executive search a poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre svojich klientov vyhľadávame hlavne  kandidátov na vyššie manažérske a TOP manažérske pozície a vysoko špecializované pozície.

Naša vízia

Staneme sa najvyhľadávanejšou a najúspešnejšou poradenskou spoločnosťou v oblasti executive search a v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku.

Naše poslanie

Pomáhame jednotlivcom a organizáciám rásť, rozvíjať sa a uvoľňovať svoj potenciál tak, aby naplnili svoju víziu a poslanie a stali sa nielen úspešní ale i výnimoční.

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú kto sme, čo robíme a ako to robíme. Definujú našu kultúru a oddanosť princípom osobného a profesionálneho správania, ktoré vyznávame.

Veríme, že len vzťah, ktorý je založený na obojstrannej dôvere, môže byť vzájomne dlhodobo prínosný a bude sa stále rozvíjať a prehlbovať. Svojimi skutkami dokazujeme, že sme dôveryhodným obchodným partnerom aj zamestnávateľom.

Náš profesionálny prístup k našim klientom, kandidátom a spolupracovníkom, zohľadňujúci špecifiká každého projektu a dodržiavanie základných etických princípov, sú nevyhnutným predpokladom nášho úspechu. Investujeme do odborných kompetencií našich spolupracovníkov a ich potenciálu, aby sme mohli zaistiť úspech i v budúcnosti.

Ku každému klientovi, kandidátovi ale i ku kolegom a spolupracovníkom v spoločnosti, pristupujeme s úctou a rešpektom. Vážime si každého klienta, kandidáta aj spolupracovníka, snažíme sa ho pochopiť a rešpektujeme jeho názory a hodnoty.

Projekty, ktoré realizujeme, sú pre našich klientov zmysluplné a prinášajú im veľkú pridanú hodnotu. V konkrétnej situácii im pomáhame vyriešiť ich potreby a poskytneme im služby nad ich očakávanie. Pomáhame kandidátom nájsť zamestnanie a nové kariérne výzvy, účastníkom našich rozvojových programov prinášame nové vedomosti a ďalší rast. Naši kolegovia a spolupracovníci sú angažovaní a zanietení, lebo vykonávajú prácu, v ktorej nachádzajú zmysel.

Veríme, že naši klienti a kandidáti nás budú rešpektovať, len ak budeme výnimoční v tom čo robíme. Naše služby im pomôžu naplniť ich víziu a poslanie tak, aby sa stali na trhu nielen úspešní ale i výnimoční.

Partneri

Naše služby sú výnimočné aj vďaka dlhodobej spolupráci s našimi partnermi.

Remedy

V spolupráci so spoločnosťou REMEDY sa formou preventívnych prehliadok vieme postarať o telesné zdravie vašich zamestnancov a prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií dokážeme zabezpečiť pomoc pre ľudí zasiahnutých ťažkou životnou situáciou.

ITO United Change

Od r. 2014 sme strategickým partnerom ITO United Change a SHL na Slovensku. SHL je svetovým lídrom v meraní ľudského potenciálu, čo dosahuje pomocou celosvetovo používaných psychodiagnostických nástrojov, ktoré sú priamo naviazané na pracovné prostredie.

Getmore

So spoločnosťou Getmore vám vieme zabezpečiť softvérovú podporu pre vaše aktivity v oblasti riadenia ľudských zdrojov a obchodu, riadenia pracovného výkonu a vedenia tímov, riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), workflow a riadenia úloh a iné.