Kto sme?

Sme poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti executive search a poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre svojich klientov vyhľadávame hlavne  kandidátov na vyššie manažérske a TOP manažérske pozície a vysoko špecializované pozície.

Naša vízia

Staneme sa najvyhľadávanejšou a najúspešnejšou poradenskou spoločnosťou v oblasti executive search a v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku.

Naše poslanie

Pomáhame jednotlivcom a organizáciám rásť, rozvíjať sa a uvoľňovať svoj potenciál tak, aby naplnili svoju víziu a poslanie a stali sa nielen úspešní ale i výnimoční.

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú kto sme, čo robíme a ako to robíme. Definujú našu kultúru a oddanosť princípom osobného a profesionálneho správania, ktoré vyznávame.

Veríme, že len vzťah, ktorý je založený na obojstrannej dôvere, môže byť vzájomne dlhodobo prínosný a bude sa stále rozvíjať a prehlbovať. Svojimi skutkami dokazujeme, že sme dôveryhodným obchodným partnerom aj zamestnávateľom.

Náš profesionálny prístup k našim klientom, kandidátom a spolupracovníkom, zohľadňujúci špecifiká každého projektu a dodržiavanie základných etických princípov, sú nevyhnutným predpokladom nášho úspechu. Investujeme do odborných kompetencií našich spolupracovníkov a ich potenciálu, aby sme mohli zaistiť úspech i v budúcnosti.

Ku každému klientovi, kandidátovi ale i ku kolegom a spolupracovníkom v spoločnosti, pristupujeme s úctou a rešpektom. Vážime si každého klienta, kandidáta aj spolupracovníka, snažíme sa ho pochopiť a rešpektujeme jeho názory a hodnoty.

Projekty, ktoré realizujeme, sú pre našich klientov zmysluplné a prinášajú im veľkú pridanú hodnotu. V konkrétnej situácii im pomáhame vyriešiť ich potreby a poskytneme im služby nad ich očakávanie. Pomáhame kandidátom nájsť zamestnanie a nové kariérne výzvy, účastníkom našich rozvojových programov prinášame nové vedomosti a ďalší rast. Naši kolegovia a spolupracovníci sú angažovaní a zanietení, lebo vykonávajú prácu, v ktorej nachádzajú zmysel.

Veríme, že naši klienti a kandidáti nás budú rešpektovať, len ak budeme výnimoční v tom čo robíme. Naše služby im pomôžu naplniť ich víziu a poslanie tak, aby sa stali na trhu nielen úspešní ale i výnimoční.

Náš tím

Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom interných konzultantov a externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti riadenia ľudských zdrojov, psychológie, riadenia podnikov, riadenia obchodných sietí, projektov týkajúcich sa reštrukturalizácie bánk i firiem. Do nášho tímu patria aj spolupracovníci, ktorí svoju kariéru začali ešte len nedávno, ale sú vzdelaní, nadšení, motivovaní a vo svojej práci nachádzajú zmysel. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša

Vladimír Koša

Zakladateľ a CEO, HR Project Manager, kariérový poradca a kouč

Vladimír riadi spoločnosť a vedie tím konzultantov a spolupracovníkov. Rád sa venuje poradenstvu v oblasti executive search na úrovni vyššieho a top manažmentu, riadeniu projektov v oblasti HR,  kariérovému poradenstvu a koučingu.

Branislav Sirota

Branislav Sirota

Partner spoločnosti, Executive Search profesionál a kariérový poradca

Branislav zodpovedá hlavne za služby v oblasti  executive search. Rád sa venuje obsadzovaniu pozícií na úrovni vyššieho a top manažmentu, vysoko špecializovaným pozíciám a kariérovému poradenstvu.

Marlene Košová

Marlene Košová

Partner spoločnosti, Operation & Back Office Manager a kariérový poradca

Marlene zodpovedá za oblasť prevádzky a back office v spoločnosti. Rada sa venuje zdokonaľovaniu procesov a systémov vo firme tak, aby všetko fungovalo efektívne. Pre niektorých klientov pôsobí aj ako poradkyňa a koučka v oblasti kariéry.

Melánia Chovancová

Melánia Chovancová

Senior Consultant a kariérový poradca

Melánia zodpovedá za oblasť poradenstva v oblasti executive search na úrovni stredného manažmentu a špecializovaných pozícií. Pôsobí aj ako kariérová poradkyňa.

Petra Prokopová

Petra Prokopová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Petra zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Katarína Oravcová

Katarína Oravcová

Office manažér, Manažér služieb zákazníkom

Katarína zodpovedá za riadenie recepcie, office manažment, vedenie tímu asistentiek, za realizáciu požiadaviek klientov v rámci klientskeho servisu a služieb pre konzultantov spoločnosti.

Rastislav Cibulka

Rastislav Cibulka

Manažér technického úseku

Rastislav  zodpovedá za technický úsek spoločnosti a obstarávanie. Jeho poslaním je bezproblémová funkčnosť technických, IT a komunikačných zariadení a to, aby všetci spolupracovníci  mali k dispozícii všetko potrebné.

Partneri

Naše služby sú výnimočné aj vďaka dlhodobej spolupráci s našimi partnermi.

Remedy

V spolupráci so spoločnosťou REMEDY sa formou preventívnych prehliadok vieme postarať o telesné zdravie vašich zamestnancov a prostredníctvom osobných a telefonických konzultácií dokážeme zabezpečiť pomoc pre ľudí zasiahnutých ťažkou životnou situáciou.

ITO United Change

Od r. 2014 sme strategickým partnerom ITO United Change a SHL na Slovensku. SHL je svetovým lídrom v meraní ľudského potenciálu, čo dosahuje pomocou celosvetovo používaných psychodiagnostických nástrojov, ktoré sú priamo naviazané na pracovné prostredie.

Getmore

So spoločnosťou Getmore vám vieme zabezpečiť softvérovú podporu pre vaše aktivity v oblasti riadenia ľudských zdrojov a obchodu, riadenia pracovného výkonu a vedenia tímov, riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), workflow a riadenia úloh a iné.