Zaslať životopis

Zašlite nám váš motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Čo bude nasledovať po odoslaní?

Ďakujeme za zaslanie Vášho životopisu. Životopis bude zaradený do našej databázy. V prípade, že obsadzujeme pozíciu pre nášho klienta, ktorá zodpovedá vášmu pracovnému profilu a skúsenostiam, budeme vás kontaktovať za účelom dohodnutia osobného stretnutia.