Kariérové poradenstvo

Neviete sa rozhodnúť pre akú prácu sa hodíte? Ocitli ste sa niekedy na kariérnej križovatke a premýšlate, akým smerom sa vydať?

Pomôžeme vám zorientovať sa vo vašich vnútorných preferenciách. Radi vás budeme sprevádzať na ceste k vašej vysnívanej kariére.  

Kariérové poradenstvo patrí medzi naše hlavné aktivity pre individuálnych klientov.
Sprevádzame klienta pri hľadaní nového povolania alebo zmene profesijného smerovania. Staviame na vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach ale aj vnútornej motivácii a túžbe nášho klienta. Hľadáme synergie medzi jeho osobnosťou, osobnými pracovnými preferenciami a trhom práce.

Naši certifikovaní kariéroví poradcovia využívajú najnovšie trendy a prístupy kariérového poradenstva v kombinácii s pracovnou psychodiagnostikou a kariérovým koučingom, tak aby vám pomohli objavovať a rozvíjať potenciál a zdroje potrebné k nájdeniu vhodného povolania i k zvýšeniu efektivity a spokojnosti v práci.
Formou odborného poradenstva vám poskytneme rady a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v aktuálnych ponukách v príslušnom sektore na trhu práce a efektívne a profesionálne sa odprezentovať u potenciálneho zamestnávateľa.
Dovoľte nám sprevádzať vás na vašej ceste k vysnívanej práci, kde budete môcť uplatniť vašu výnimočnosť.

Dohodnite si stretnutie s niektorým z našich kariérových poradcov.

Dohodnúť si stretnutie
Referencie

Čo hovoria naši kandidáti