Referencie

Prečítajte si, čo hovoria naši klienti a kandidáti.

„Pridanú hodnotu spolupráce s firmou Consilium Consulting vidím v spoločnom chápaní stratégie banky a z nej vyplývajúce potreby zmeny, akou boli firemná kultúra a leadership. Okrem poradenstva bola naša spolupráca veľmi intenzívna aj v oblasti výberov a realizácie AC a DC na B-1 pozície ako aj rozvoj členov predstavenstva.
Pri výbere kandidátov boli vždy predstavení takí kandidáti, ktorí nielenže spĺňali naše zadanie, ale prinášali aj niečo navyše. Aj vďaka našej spolupráci sa nám podarilo obsadiť kľúčové pozície, a tak prispieť k celkovým výsledkom a úspechu banky.

Pri zavádzaní kľúčových zmien je potrebné mať po boku partnera, ktorý vás vo vašej úlohe sprevádza svojimi skúsenosťami, profesionálnym prístupom a ktorý prináša nové perspektívy. A týmto partnerom Consilium Consulting naozaj je.“

Zuzana Poláková MSc.
Lead Culture & Leadership, Erste Group, Austria, Former Head of Employee Experience SLSP a.s.

„So spoločnosťou Consilium Consulting spolupracujeme už takmer 9 rokov v oblasti headhuntingu a personálneho poradenstva. So spoluprácou som bola vždy spokojná. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne, najmä z dôvodu individuálneho prístupu a veľmi profesionálnej komunikácie.
Zároveň oceňujem diplomaciu a etický prístup, ktorý vždy Consilium Consulting demonštrovalo.“

Dominika Miklášová
HR Director, Edenred Slovakia, s. r. o.

„Spolupracujem so spoločnosťou Consilium Consulting už viac ako 12 rokov a možem povedať, že Consilium vždy flexibilne reagovala na naše požiadavky pri obsadzovaní kľúčových a expertných pozícii. Consilium nám vždy dodávala veľmi kvalitných kandidátov. Som rád, že reflektuje aj na veľmi náročné projekty kam patrí aj zdravotníctvo. Ďakujem!”

Marek Duban
Generálny riaditeľ / CEO, ProCare, a.s., Svet Zdravia, a.s.

„Dobrý deň do Consilium Consulting. Dnes som mal tú česť absolvovať vo vašej spoločnosti personálny ROZHOVOR (nie pohovor). Keďže som v poslednom období absolvoval viacero stretnutí aj v personálnych agentúrach, mám vzácnu možnosť porovnávať. Preto mi dovoľte túto malú spätnú väzbu. KONEČNE som sa dočkal profesionálneho pracovného rozhovoru s vašou kolegyňou Adrianou Skalkovou, ktorá ma pozvala na stretnutie aj napriek tomu, že už z mojich podkladov správne posúdila, že zrejme nebudem vhodným kandidátom na konkrétnu pozíciu. Adriana dynamicky, efektívne a pozorne viedla celý pracovný rozhovor. V jej spätnej väzbe som si všimol, že ma správne profilovo identifikovala. Prajem vám veľa úspechov! Fandím ľudom a firmám, ktorí robia veci so správnym nasadením, motiváciou a profesionálne! Ďakujem! P.S.: Taký malý detail, že už aj na recepcii o mne vedeli, za kým som zrejme prišiel a to tiež pôsobí veľmi pozitívne (aspoň na mňa…).”

Ing. Ondrej Tomčišák

„So spoločnosťou Consilium Consulting spolupracujeme už takmer 10 rokov v oblasti headhuntingu, personálneho poradenstva, programov outplacementu, diagnostiky a vzdelávania. Ich vysoká profesionalita, znalost trhu, a to nielen finančného a bankového sektora, ale aj ostatných odvetví na Slovensku aj v zahraničí, je známkou najvyššej kvality. Našli pre nás kľúčových kandidátov na lokálne aj subregionálne pozície a vedeli presne vystihnúť nielen profil, ale aj „kultúrny “ fit do našej spoločnosti.“

Hana Várošiová
Head of HR, MetLife Slovakia

“Dovolila by som si vyzdvihnúť profesionálny a príjemný prístup konzultantky-p.Prevužňákovej, ktorá mi ochotne poskytla komplexné informácie o pozícii a spoločnosti. Aj vďaka spoločnosti Consilium Consulting som získala novú pracovnú príležitosť. Ďakujem za spoluprácu.”

Ing. Lenka Šuhajdová

„V rámci osobnostného rozvoja som sa rozhodla absolvovať kariérne poradenstvo, ktoré ponúka spoločnosť Consilium Consulting. Vďaka technikám, ktoré boli ušité na mieru mojím potrebám, sa mi podarilo odhaliť odpovede na otázky, v ktorých som tápala. Oceňujem profesionálny, a zároveň ľudský prístup poradkyne, ktorá mi poskytla mnoho podnetov do profesného i súkromného života.“

Lucia Fiamčíková
HR specialist, Henkel

„Moje skúsenosti so spoločnosťou Consilium Consulting hodnotím veľmi pozitívne. Pracovníci spoločnosti jednali vždy s primeranou úctou a odbornosťou, no napriek tomu z nich bolo vždy cítiť pozitívny prístup ku kandidátom, ochotu pomôcť a poradiť. Predovšetkým by som rada vyzdvihla prácu pani Drevenákovej, z ktorej pri absolvovaní osobného pohovoru vyžaroval pokoj a profesionalita. Aj vďaka nej sa mi podarilo uspieť a získať prácu snov.”

Veronika Jamrichová
Fincentrum, a.s.

„So psychodiagnostickými a konzultačnými službami spoločnosti Consilium Consulting som spokojná, sú na vysokej odbornej a zároveň ľudskej úrovni.

Bola som prekvapená, ako veľmi sa zhodovala diagnostika a odporúčania na osobnostný aj profesionálny rozvoj mňa, aj mojich podriadených s realitou. „

Stanislava Luptáková
regionálny manažér RRaMC Sever, OTP Banka Slovensko, a.s.

„Spoločnosť Consilium Consulting a osobitne p. Vladimíra Košu môžem odporučiť každému, komu záleží na budovaní svojej kariéry. Vďaka jeho profesionalite a individuálnemu prístupu ku každému kandidátovi, dokáže vždy presne doporučiť vhodnú pozíciu a ďalšie nasmerovanie v kariérnej dráhe.”

Beata Prigancová
Riaditel odboru Riadenie a podpora predaja, Poštová banka

„Najväčšou pridanou hodnotou merania v oblasti psychodiagnostiky, ktoré sme spolu s mojimi kolegami absolvovali, je reálny výklad výstupov a ich prepojenia na konkrétny charakter človeka prostredníctvom pani Drevenákovej. Pri prvotnom prečítaní výstupu sme mali tendenciu mu nedôverovať. Po vysvetlení nám výstup dal jasný zmysel a považujeme ho za vhodný spôsob ako ďalej na sebe a svojom rozvoji pracovať.”

Ľuboš Kováč
Riaditeľ regionálnej siete pobočiek, Tatra banka

„So spoločnosťou Consilium Consulting spolupracujeme už 6 rokov. Považujeme ich za partnera, ktorý nám poskytuje nadštandardnú úroveň služieb, je maximálne ústretový a dokáže mimoriadne flexibilne reagovať na naše požiadavky. Ďakujeme za doporučených kandidátov, ktorí sú skutočne výsledkom ich výborne odvedenej práce pri výberových procesoch!“

Monika Kalenichenko
HR Špecialista, OTP Banka Slovensko

„Pán Koša zo spoločnosti Consilium Consulting má perfektnú znalosť trhu, preto ho považujem za jedného z najlepších headhunterov a kariérových poradcov s akými som sa počas svojej viac ako 15 ročnej HR praxe stretla. Okrem odbornosti  je to tiež človek, ktorý sa riadi morálnymi hodnotami / zásadami, tak v osobnom ako i pracovnom živote a tieto povyšuje nad zisk z biznisu.

On a jeho spoločnosť Consilium Consulting sú pre mňa vždy voľbou číslo jeden.“

Soňa Machatová
HR manažér, Gana Trade

„So spoločnosťou Consilium mám skúsenosti viac ako10 rokov. Spolupracovali sme s nimi v tak v oblasti výberov, psychodiagnostiky ako aj vzdelávania. Čo by som rád vyzdvihol je ich profesionálny,  zodpovedný a hlavne osobný prístup k riešeniu úloh a zadaní na nich kladených. Pracovníci spoločnosti Consilium majú veľmi dobrú znalosť lokálneho trhu a veľakrát aj osobne poznajú kandidátov a to je veľmi cenné hlavne pri výbere seniorných pozícií.“

Rastislav Murgaš
Člen predstavenstva, predtým CEO, Sberbank Slovensko

„Consilium Consulting je spoločnosť, s ktorou máme najdlhšie rozvinutú aktívnu spoluprácu v oblasti recruitmentu, executive search a outplacementu. Spolupráca s našou firmou trvá viac než 10 rokov. Ich najväčšiu pridanú hodnotu vnímam vo veľmi dobrej orientácii na trhu práce a s tým súvisiacim kvalitným placementom. Charakterizuje ich vysoká profesionalita v jednaní s klientom a snaha o individuálny prémiový servis.“

Miriam Švábová
Vedúca oddelenia, Manažér HR Business Partners, Tatra banka

„Spoločmosť Consilium Consulting poznám od jej zrodu. Skúsenosť mám ako klient v bankovom a farmaceutickom priemysle, a tiež ako kandidát.

Za 10 rokov existencie si spoločnosť nielenže  stále drží vysokú kvalitu v oblasti ponúkaných služieb a produktov, ale na svojom rozvoji neustále pracuje. Vysokou pridanou hodnotou je profesionálny, čestný a etický prístup manažérov spoločnosti, čo vyvoláva 100% dôveru u klienta. Spolupracovala som s desiatkami spoločností na svojej pozícii HR Manažéra, avšak len máloktorá vykazuje kontinuálne rastúcu kvalitu. Spoločnosť Consilium Consulting k nim rozhodne patrí. Kopíruje najmodernejšie trendy v oblasti executive search, a posledné roky i psychodiagnostiky. Kvalitní personálni konzultanti sú zárukou vždy vydarených projektov.“

Soňa Machatová
HR manažér, Gana Trade, a.s.

„So spoločnosťou Consilium Consulting úspešne spolupracujem v oblasti náboru ľudí a školení už niekoľko rokov, oceňujem ich profesionálny prístup a vybudovanú širokú sieť kontaktov v rámci finančného sektora na Slovensku. Vysokú pridanú hodnotu má aj hodnotenie osobnostných profilov uchádzačov a nastavovanie kompetenčných modelov pri výbere tých správnych kandidátov na obsadzovaných pozíciách.“

Jozef Adamkov
CEO, Wuestenrot

„Už dlhé roky spolupracujeme s firmou Consilium Consulting veľmi dôverne a úspešne. Napriek našim špecifickým požiadavkám boli nám vždy v krátkom čase prezentovaní vhodní kandidáti s požadovanou kvalifikáciou.

Consilium Consulting sa vyznačuje vysokou profesionalitou a silnou orientáciou na dosiahnutie definovaných cieľov, a tým sa výrazne odlišuje od svojej konkurencie.

Naozaj môžeme túto spoločnosť vrelo odporúčať a s určitosťou využijeme ich služby  pri vyhľadávaní nových kolegov aj v budúcnosti. Doteraz nás nikdy nesklamali.”

Rudolf Jurík
Finančný riaditeľ, STAKOTRA MANUFACTURING

„Spolupracujem s firmou Consilium Consulting už viac ako 10 rokov v oblasti výberov zamestnancov.

Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú. Cez Consilium som obsadil mnoho pozícii veľmi kvalitnými kandidátmi. Boli to pozície obchodné, riadiace, ale tiež pozície špecialistov a technikov.

O mojej spokojnosti so spoločnostou Consilium svedčí aj to, ze ich služby využívam napriek zmenám v mojej kariére a profesionálnom živote.

Ak by som mal v skratke charakterizovat spoločnost Consilium Consulting, tak moje hodnotenie by bolo veľmi jednoduché – sú to spoľahliví profesionáli.

Marián Hlasný
Sales & Operations Manager Slovakia, Xerox

„Na spoločnosti Consilium Consulting  hodnotím pozitívne ich prehľad v slovenských finančných inštitúciách. Vďaka ich dlhoročnej prítomnosti na trhu dokázali vytvoriť sieť kontaktov ako medzi zamestnávateľmi, tak i medzi zamestnancami. Naviac disponujú veľmi dobrými znalosťami procesov vo finančných inštitúciách, čo umožňuje nájsť „perfect match“ pri obsadzovaní pozícií.”

Dušan Pivka
Head of Investments, Kooperativa

„Som vďačná, že som v obodobí, keď som mala osobnostnú krízu a rozmýšľala nad výpoveďou, mala možnosť využiť služby spoločnosti Consilium Consulting. Hneď v úvode ma privítalo príjemné prostredie a profesionalita zamestnatnancov. Počas niekoľkých stretnutí som absolvovala rôzne aktivity, ktoré mi pomohli objaviť svoj vlastný potenciál, slabé a silné stránky a znova som v sebe objavila chuť pracovať a rozvíjať sa.

Po absolvovaní kariérneho poradenstva som mala jasnú predstavu, ktorým smerom sa chcem pohnúť v kariére.

Vrelo odporúčam každému, kto sa nevie rozhodnúť ako ďalej, využiť službu kariérového poradenstva spoločnosti Consilium Consulting.”

Monika Eckerová
Account analyst, Swiss Re

„Vlado Koša z Consilium Consulting sa mi rokmi spolupráce stal partnerom do diskusii o trhu práce, o jeho vývoji, o tom ako sa menia zručnosti, ktoré si trh pýta a naopak aj o tom, čo si už trh nepýta a čo to znamená pre Tatra banku, pre mňa ako manažéra ľudských zdrojov ale aj pre mňa ako Braňa Vargica. Vzhľadom na jeho skúsenosti v oblasti profesionalneho recruitmentu a executive search mi vždy dával multidimenzionálny a najmä iný pohľad na to ako ma ako profesionála vníma trh, ako sa na určité veci súvisiace s mojím ďalším rozvojom pozerať cez inú perspektívu a bol mi dôverným a diskrétnym priateľom do mojich vlastných úvah o tom “čo ďalej”.

Branislav Vargic
M&A Program manager Raiffeisenbank Česká republika, Prezident HRcomm, predtým HR manažér Tatra banka

„Spoločnosť Consilium Consulting a Vlada Košu vnímam ako profesionála v oblasti kariérového  poradenstva a rozvoja. Spolupracujeme už viac ako 10 rokov a aj vďaka tejto spoločnosti som získal kvalitný rozhľad na pracovnom trhu. Mne osobne pomohli pri posune v mojej kariére, dostal som erudovanú a vysoko profesionálnu analýzu svojho potenciálu a rozvojový plán seba ako osobnosti. Pracujem takmer 20 rokov vo finančnom sektore a stále potrebujem a budem potrebovať nezávislý pohľad takejto spoločnosti na trendy, požiadavky trhu a na jeho smerovanie. Spoločnosti držím palce a teším sa na ďalšie roky spolupráce.”

Vladimír Fábry
obchodný riaditeľ, člen predstavenstva, Global Finance

„So spoločnosťou Consilium, ktorá nám pomáha pri výbere pracovníkov na manažérske a kľúčové pozície, pri vzdelávaní a psychodiagnostike sme  veľmi spokojní a  môžem ju len odporučiť.”

Dušan Gálik
HR Director, Saint-Gobain Construction Products

„Sme naozaj nároční vo výberoch zamestnancov, ich zaškolovaní a permanentnom vzdelávaní. Spoločnosť Consilium už roky spĺňa naše kritériá a dodáva nám kvalitných ľudí vrátane pracovnej psychodiagnostiky a tréningové a rozvojové služby.

Ich personál k nám pristupuje profesionálne, pritom ľudsky a otvorene a vedie našich kolegov od nástupu do zamestnania až k manažerským postom.

Využívame ich služby vo všetkych oddeleniach našej firmy a tvrdím, že aj preto sme stále jednotka na slovenskom trhu.”

Jaroslav Šouc
Direct Sales Manager, Konica Minolta Slovakia

„So spoločnosťou Consilium Consulting spolupracujeme niekoľko rokov. V oblasti výberov máme vynikajúce skúsenosti, oceňujeme profesionálny a zodpovedný prístup a rýchlosť jednania. U spoločnosti Consilium pozitívne hodnotíme znalosť trhu práce, konzultanti spoločnosti sú odborníci, vedia poradiť aj pri interných HR záležitostiach a vedia prísť s kreatívnymi riešeniami. Kvalita dodaných kandidátov vždy korešponduje so zadanými požiadavkami a zohľadňuje firemnú kultúru banky.  Ceníme si aj schopnosť obsadiť i náročné pracovné pozície.”

Miroslava Jandorfová
vedúci štábneho útvaru Ľudské zdroje a Organizácia, Sberbank Slovensko

„So spoločnosťou Consilium consulting, s.r.o. spolupracujem už niekoľko rokov, čo svedčí o kvalite ich poskytovaných služieb, či už som ich využívala ako potenciálny uchádzač o prácu, alebo mi bola z ich strany ponúknutá spolupráca ako zástupcovi spoločnosti pri obsadzovaní nových pracovných pozícií .

Ich prístup je veľmi proklientský, vysoko profesionálny a otvorený. Taktiež mi vyhovuje spôsob komunikácie uvedenej spoločnosti smerom ku svojim klientom, ale aj uchádzačom. Pracujú tu kvalifikovaní odborníci, ktorí radi poradia a poskytnú svoje know how.

Consilium Consulting s.r.o. môžem len odporúčať.“

Elena Moravčíková

„OTP Banka Slovensko, a.s. spolupracuje so spoločnosťou Consilium  od r. 2010 tak v oblasti personálnej ako aj v oblasti zvyšovania kvalifikačných zručností a tréningov zamestnancov. Výber kandidátov na uvoľnené pracovné manažérske i nemanažérske pozície bol vysoko profesionálny.

Tréningové aktivity realizované spoločnosťou v oblasti predajných a manažérskych zručností  a koučingy pre pobočkovú a korporátnu  sieť boli hodnotené bankou ako jedny z najlepších na trhu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”

Zita Zemková
Generálna riaditeľka, OTP Banka Slovensko

„Chcel by som poďakovať Consilium Consulting za profesionálny servis a služby, ktoré mi poskytli pri zabezpečovaní mojej novej práce na jar 2016. Obzvlášť by som rád vyzdvihol prácu pána Sirotu, ktorého seriózny prístup vysoko prevyšoval konkurenciu, s ktorou som mal doteraz skúsenosti. Odporúčam všetkým, ktorí hľadajú uplatnenie v strednom a vyššom manažmente. Ešte raz ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.”

Slavomír Kollár

„Spoločnosť Consilium Consulting je spoľahlivý partner, či už v rámci executive search alebo iných HR aktivít. Oceňujeme predovšetkým proklientský prístup, príjemný a vysoko kvalifikovaný personál. Pokiaľ hľadáte seriózneho business partnera v oblasti HR, vrelo odporúčame spoluprácu.”

Eva Hatiarová
HR Manager SK/CZ, RIGHT POWER

„Consilium Consulting je spoločnosť, s ktorou je radosť spolupracovať pri hľadaní kandidátov. Konzultácia a poradenstvo šetria čas aj náklady zadávateľa. Spoločné nastavenie očakávaní, požiadaviek a vhodného profilu kandidáta patrí k výhodám správneho recruitingu a spolupráce s Consilium Consulting.”

Miroslav Chovan
Managing Director, Genertel

„Spoločnosť Consilium Consulting môžem len odporúčať. Prístup pani Prevužňákovej hodnotím ako veľmi profesionálny a diskrétny! Dohody o osobných stretnutiach a pohovoroch prebiehali bez najmenších problémov a s maximálnou ústretovosťou. Po zmene povolania mi aj noví kolegovia a najmä HR manager potvrdili moju skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne!“

Pavel Hollý
Account executive, Aon Risk Solutions

„Vážim si individuálny, pozitívny prístup k zákazníkovi a vysokú profesionalitu všetkých pracovníkov Consilium Consulting.”

Jozef Škrabala
Riaditeľ, SunSoft

„Pán Sirota zo spoločnosti Consilium Consulting pred časom obsadzoval voľnú pozíciu pre medzinárodnú banku, pričom ako jedného z kandidátov na túto pozíciu oslovil aj mňa. Hoci bola daná pozícia v závere obsadená iným kandidátom, profesionálne vystupovanie, odborné rady a značné skúsenosti pána Sirotu v oblasti Executive Search ma presvedčili, že v personálnych agentúrach existujú ľudia, ktorí sa rozumejú svojej práci a dôkladne zastupujú obidve strany – poskytovateľov práce ako aj záujemcov o tieto pozície.”

Slavomír Ťurek
Managing Consultant, Basic Cube

„So spoločnosťou Consilium Consulting máme nadviazanú niekoľkoročnú spoluprácu. Na naše požiadavky reagujú promtne, majú výborný prehľad o pracovnom trhu. Pri obsadzovaní pozícii sa na nich môžeme bezproblémov spoľahnúť.”

Zuzana Nagyová
HR Senior Generalist, Tatra banka

„Profesionalita, odbornosť, skúsenosti a ľudský prístup pána Branislava Sirotu robia zo spoločnosti Consilium Consulting silného a stabilného partnera na trhu práce. Osobne oceňujem najmä výnimočný talent počúvať a vnímať veci v súvislostiach a komplexne.

Toto je zručnosť, ktorá v dnešnej dobe dokáže efektívne spájať dopyt a ponuku na pracovnom trhu tak, aby boli vždy obe strany spokojné.“

Branislav Boháčik
Senior BAO Consultant, IBM Slovakia, a.s.

„Spoluprácu s agentúrou Consilium Consulting, s.r.o. môžem ohodnotiť iba kladne, boli veľmi ústretoví, ochotní, s profesionálnym prístupom a flexibilitou. Obstaranie vhodných kandidátov bolo zvládnuté v súlade s našimi potrebami. Jednanie s nimi bolo bezproblémové. Zároveň sa mi páčila ich profesionálna úroveň služieb. Agentúru môžem iba odporúčiť.”

Danica Poltárska
Office Manager,
Aon Risk Solutions

„ So spoločnosťou Consilium Consulting sme ako klient veľmi spokojný, pretože poskytuje kvalitné a profesionálne služby šité na mieru. Najviac by som ocenila vždy proaktívny prístup konzultantov pri vyhľadávaní kandidátov.

Z vlastnej skúsenosti by som Consilium Consulting určite odporučila ďalším spoločnostiam, ktoré hľadajú profesionálny prístup v recruitmente, výsledkom ktorého je obsadenie pozície tým správnym kandidátom.“

Andrea Vajcíková
Leasing Accountant & HR Coordinator, XEROX LIMITED, o.z..

„Veľmi zriedkavo sa mi v minulosti stalo, že ma dodávateľ inšpiroval. Consilium Consulting sa to ale darilo kontinuálne, a síce v ich orientácii na zakazníka, ktorá je naozaj world class. Ich schopnosť a trpezlivosť počúvať klienta, aby naozaj zistili aká je jeho potreba, v ich neúnavnej snahe nachádzať opakovane riešenia tak, aby bola naplnená potreba ich klienta, v ich flexibilite pri dizajne riešení pre klienta a v neposlednom rade v ich vôli spraviť nie jednu extra mílu ale dve a nenárokovať si pri tom extra odmenu len preto, že ich to stálo o manday viac času. Naozaj inšpiratívne.”

Branislav Vargic
M&A Program manager Raiffeisenbank Česká republika, Prezident HRcomm, predtým HR manažér Tatra banka