Psychodiagnostics
22.12.2017

Ukončenie viacerých projektov v oblasti tvorby kompetenčných modelov a pracovnej psychodiagnostiky

V mesiaci november a december 2017 sme v spoločnosti Consilium Consulting zrealizovali viaceré projekty v oblasti tvorby kompetenčných modelov a pracovnej psychodiagnostiky (zameranie na konkrétne kompetencie a motiváciu) pre našich klientov z oblasti bankovníctva a poisťovníctva.