Career Guidance
30.03.2018

Kariérové poradenstvo v 1Q 2018

V 1Q 2018 sme zrealizovali takmer stovku hodín kariérového poradenstva pre našich kandidátov a klientov.