Loga na stranku CC_mini
22.12.2016

Ďakujeme za spoluprácu a dôveru

Aj v tomto roku sme zrealizovali veľa zmysluplných projektov v oblasti HR a pracovnej psychodiagnostiky, stretnutí v kariérovom poradenstve a obsadili množstvo pozícií u našich klientov. Mohli sme tak prispieť k rastu a rozvoju našich klientov aj pomôcť našim kandidátom nájsť zaujímavé pracovné miesto alebo im poradiť v oblasti kariéry. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu budúci rok.